Toome Isamaa tagasi

Pakume välja plaani Eesti vanima erakonna Isamaa taaskäivituseks. Meie plaan ei seisne iluravis. Peame vajalikuks erakonna läbivat uuendamist. Isamaast saab taas Eesti mõjukaim paremerakond, mis kõnetab valijat ja võtab riigijuhtimise vastutuse.

Isamaa on ideede-erakond

Eesti ambitsioon peab olema saada maailma parimaks tulevikku määravates valdkondades. Uuenev Isamaa teeb ära Eesti arenguks vajalikud reformid.

Isamaa on liiterakond

Mõjukad oleme olnud siis, kui oleme leidnud erakonna erinevate tiibade vahel ühendava, mitte keskendunud sellele, mis meid eristab.

Isamaa ühisosa põhineb samadel alusväärtustel: üksikisiku vabadus ja vastutus, demokraatia ja sõnavabadus, õigusriigi toimine, vabaturumajandus ning erainitsiatiivi eelistamine riigi sekkumisele, lääne kultuuri- ja julgeolekuruumi kuulumine ning loomulikult eestimeelsus.

Isamaa on parempoolne

Prioriteet on inimestele suurema vabaduse ja vastutuse andmine. See on parempoolne valik ning selge alternatiiv uusvasakpoolsete ja äärmuspopulistide utoopiatele.

Isamaa on eestimeelne

Isamaa ülesanne on tagada Eesti riigi ja rahva kestlikkus ning hoida meie keelt, kultuuri, traditsioone ja rahvuspärandit. Eristume nendest, kelle arvates tähendab rahvuslus räuskamist, tõrjumist ja vastandumist.

Tugev rahvas ei karda väljasuremist. Meil on oma riik ja me peame seda enesekindlalt edasi ehitama. Tugevate juurde tullakse, nõrkade juurest minnakse.

Isamaa ehitab tugeva Eesti

Muutlikus maailmas peame ehitama Eestit, mis pakub kindlust oma kodanikele. See tähendab tugevat rahvast, tugevat majandust ja tugevat riiki. Tugevad on need, kelle inimesed loovad uusi tehnoloogiaid ja kellele kuulub intellektuaalomand. Uuenev Isamaa unistab suurelt ja teeb Eestist riigi, millest võetakse maailmas eeskuju.

Isamaa teeb ära Eesti arenguks vajalikud reformid

Riigihalduse aluseks peab olema andmekasutus, kus teenused jõuavad inimesteni läbi automatiseeritud ja ühendatud süsteemide isikustatult. Sellega kaasneb lausaliste toetuste lõpetamine ning avaliku sektori ülesannete delegeerimine tehnoloogiaid kasutavatele ettevõtjatele.

Eestist saab peakorterite ja omanike riik. Selle saavutamiseks peab eksportiv tehnoloogiasektor kasvama järgmise kümne aastaga Eesti peamiseks majandusharuks ning suurimaks tööandjaks.

Isamaa langetab vajalikud otsused

Digiajastul tuleb maksustamist kaasajastada. Nüüd, mil globaalne konkurents käib teadmistele, peame eelise saamiseks kärpima tööjõu maksustamist ning muutma maksud personaalseks.

Mitte betoon, vaid kaasaegsed õppeplatvormid ja õpetajaameti atraktiivsus viivad parima eestikeelse koolihariduse igasse Eesti nurka ja mujalegi maailma.

Isamaa hoiab lääne väärtusruumi

Isamaa seisab selle eest, et Eesti jääb vääramatult lääne väärtusruumi. Selle üheks oluliseks alustalaks on õigusriigi ja sõnavabaduse eest seismine.

Tugevas riigis kehtib korruptsiooni ja sahkerdamise osas nulltolerants. Parim tee võimu kuritarvituste ohjeldamiseks on poliitiliste ja ametkondlike otsuste läbipaistvuse ja sõnavabaduse tagamine.

Isamaa astub liitlastega ühte sammu

Tugevad suhted lääne liitlastega meie ainus välispoliitiline prioriteet. Eestil on väärikas koht Euroopa Liidu ja NATO laua taga. See on meie võimalus liitlastele meelde tuletada, et lääne ühtsuse hoidmine kaalub üles mistahes riigi üksikhuvi.

Isamaa kutsub uue põlvkonna poliitikasse

Eesti poliitika vajab spetsialiste, kes on töötanud väljaspool Eesti piire ning oleks valmis nüüd rakendama oma teadmisi ja maailmatunnetust riigi ja poliitika uuendamisel. Uue põlvkonna eestvedajad on Isamaasse oodatud.

Isamaa tuleb tagasi

Meie Isamaa on julge, tulevikku vaatav ning kõiki ühiskonnagruppe kaasav erakond. Selles Isamaas on au sees erinevad arvamused, diskussioonikultuur ja siin väärtustatakse kõiki, kes läbi ajaloo on Eesti vanimasse erakonda ja tugeva Eesti ehitamisse panustanud.